MİMİKRİ ENSTİTÜSÜ

MİMİKRİ ENSTİTÜSÜ

TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi inisiyatifinde hizmete geçecek Enstitü; “biyomimikri” konusunda uzmanlar, akademisyenler, tasarımcılar ve stratejistlerden oluşan yetkin bir ekip tarafından çalışmalarına başlayacak ve bilim, sanat, sanayi, ve kamu çevrelerinin de sürece dâhil edilmesi ile çalışma alanlarını daha da genişletecektir.

Tema

2020 başından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sebebiyle maruz kalınan geniş çaplı kısıt ve kısıtlamalar sonucu endüstriyel faaliyetlerdeki ve trafikteki azalma üzerine, doğada yeniden bir canlanma gözlenmiştir...

TEMEL

Doğadaki her tür canlının gereksinim ve sıkıntıların üstesinden gelme yöntemleri, araştırmacıları ve tasarımcıları metot ve dizayn arayışında doğadan öğrenmeye ve taklit etmeye sevk etmiştir. İlk kez 1969’da Amerikalı biyofizikçi mühendis ve mucit Otto Schmitt tarafından...

VİZYON

Biyomimikri çalışmalarının tasarımda, mühendislikte ve bilhassa yeni ürün geliştirilmesinde oldukça etkili sonuçlar sağlaması üzerine; yönetim, işletme ve organizasyon gibi alanlarda çalışan bilim insanları ve uzmanlar da son zamanlarda bu kavrama daha çok ilgi...

Misyon

Enstitü’nün, tüm ilgi alanlarına dair teknolojik, ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeler çerçevesinde çözüm üretmek, ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek ve ileri taşımak, deneyimleri paylaşmak, bilhassa Bilim DiplomasisiDüşünce Diplomasisi faaliyetlerini geliştirmek ve sektörel derinleşmede “rol model” olmak gibi konularda öncülük etmesi; kalkınmada biyomimikri, tasarım ve strateji unsurlarının rolünün ve konumununun ortaya koymasına, bu anlamda Türkiye ile diğer ülkeler arasında çeşitli aktivitelerle desteklenen ortak bir bilinç oluşturulmasına, işbirliğinin gelişmesine ve sivil toplum düzeyinde etkileşimin artırılmasına katkı sunacaktır.