ODAK

Mimikri Enstitüsü

ANA ÇALIŞMA ALANLARI

 • Modellemeler (Ürün – Sistem – Strateji – Doktrin)
 • Stratejik Araştırmalar, Yayınlar ve Raporlar
 • Uluslararası ve Bölgesel Ağların Kurulumu ve Sürdürülmesi
 • Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler/Eğitimler

TEMALAR

 • Canlılar Aleminde Mimikri
 • Yenilik ve Buluşlarda Biyomimikri
 • Mimikri ve Biyomimikri Kavramları
 • Biyomimikri Bilimi: Disiplinler-Arası Köprü
 • Geleceği Şekillendirmede Biyomimikri
 • İnovasyon Amaçlı Biyomimikri Uygulamaları
 • Ekolojik Dengenin Sağlanmasında Biyomimikri
 • Biyomimetik Evreni ve Güncel Örnekler
 • Bilim, Sanat ve Mimaride Biyomimikri
 • Eğitim, Öğretim ve Tasarımda Biyomimikri
 • Siyaset, Yönetim ve İstihbaratta Biyomimikri
 • Güvenlik, Savunma ve Stratejide Biyomimikri
 • Teknoloji, Biyoteknoloji ve Nanoteknolojide Biyomimikri
 • Robotik, Yapay Zekâ ve Uzayda Biyomimikri
 • Ar-Ge, Üretim ve Enerjide Biyomimikri
 • Endüstri, Ticaret ve Ekonomide Biyomimikri
 • İşletme, Organizasyon ve Denetimde Biyomimikri
 • Sağlık, Spor ve Ulaşımda Biyomimikri

Misyon

Enstitü’nün, tüm ilgi alanlarına dair teknolojik, ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeler çerçevesinde çözüm üretmek, ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek ve ileri taşımak, deneyimleri paylaşmak, bilhassa Bilim DiplomasisiDüşünce Diplomasisi faaliyetlerini geliştirmek ve sektörel derinleşmede “rol model” olmak gibi konularda öncülük etmesi; kalkınmada biyomimikri, tasarım ve strateji unsurlarının rolünün ve konumununun ortaya koymasına, bu anlamda Türkiye ile diğer ülkeler arasında çeşitli aktivitelerle desteklenen ortak bir bilinç oluşturulmasına, işbirliğinin gelişmesine ve sivil toplum düzeyinde etkileşimin artırılmasına katkı sunacaktır.